TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp Thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trong đó, lĩnh vực trọng tâm là sản xuất và phân phối các sản phẩm Máy phát điện thông qua chiến lược phát triển bền vững dựa trên chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi, song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông, người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

tam_nhin_may_phat_dien_247power