CẤP BẢO VỆ IP TRÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

TIN KỸ THUẬT

CẤP BẢO VỆ IP TRÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

IP là chữ viết tắt của  International Protection. Đây là một thông số biểu thị cấp độ của lớp vỏ máy bảo vệ thiết bị khỏi sự xâm nhập của bụi bẩn và nước

Các tiêu chuẩn về cấp bảo vệ IP được đưa ra bởi Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC(International Electrotechnical Commission).

Sự xâm nhập của nước, bụi bẩn vào trong các thiết bị điện thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, tuổi thọ của thiết bị và đôi khi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người sử dụng thiết bị.

Cấp bảo vệ IP có hai ký tự ( IP23, IP44, IP45, IP46, IP58, IP68..)

+ Ký tự đầu tiên: thể hiện bảo vệ thiết bị điện khỏi bụi, vật thể rắn và bắt đầu từ 1-6

+ Ký tự thứ 2: Thể hiện bảo vệ thiết bị điện khỏi nước, vật thể lỏng và bắt đầu từ 1-9

I Cấp bảo vệ chống bụi

Cấp độ Kích thước vật Tác dụng bảo vệ
1 >50 mm Vật thể rắn lớn hơn 50mm. Vd như bàn tay
2 > 12.5mm Ngón tay hoặc các vật thể tương tự
3 > 2.5 mm  Vd: như dây dày
4 > 1 mm  vd: như ốc vít
5 Ngăn bụi Ngăn chặn sự xâm nhập của vật rắn
6 Chống bụi Không cho bụi xâp nhập; hoàn toàn bảo vệ khỏi tiếp xúc

II Cấp bảo vệ chống nước

Cấp độ  Bảo vệ khỏi Mô tả tác dụng
1 Nước nhỏ giọt Nước nhỏ giọt (thẳng đứng) sẽ không có tác động nguy hiểm.
2 Nước nhỏ giọt khi nghiêng tới 15° Nước nhỏ giọt thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm khi vỏ bọc đặt nghiêng một góc tối đa 15° từ vị trí bình thường.
3 Tia nước Nước rơi thành tia ở góc tối đa 60° từ vị trí thẳng đứng sẽ không có tác động nguy hiểm.
4 Tạt nước Nước được tạt vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm.
5 Phun nước Nước được phun từ vòi (6,3 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nào sẽ không có tác động nguy hiểm.
6 Phun nước mạnh Nước được phun mạnh từ vòi (vòi 12,5 mm) vào vỏ bọc từ bất kỳ hướng nao sẽ không có tác động nguy hiểm.
7 Ngâm trong nước sâu tới 1 m Nước không thể thâm nhập với lượng nguy hiểm khi vỏ bọc được ngâm vào nước với điều kiện áp lực và thời gian quy định (sâu tối đa 1 m)..
8 Ngâm sâu hơn 1 m Thiết bị phù hợp với việc ngâm liên tục trong nước dưới điều kiện do nhà sản xuất đặt ra. Tuy nhiên, với một số loại thiết bị cụ thể, điều này có thể có nghĩa là nước có khả năng xâm nhập nhưng không gây hại.